Regulament


Regulament de functionare pentru pariurile in cota fixa

Capitolul I

Dispozitii generale.


Art. 1. ORGANIZATORUL este S.C. Sport Bet Challenge S.R.L. ,societate înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/211/2012, CUI 29663850, cu sediul social în oraşul Navodari, Str.Ogorului, Bl.O3, Sc.A, Etj.1, Ap.8,Camera nr.2, Jud. Constanta (denumita în continuare: "Organizator").

Art. 2. Prezentul regulament guverneaza toate tipurile de pariuri propuse de catre Organizator şi aprobate de catre Comisia de Autorizare a Jocurilor de Noroc din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Regulamentul va intra în vigoare începând cu data obtinerii avizului Comisiei de Autorizare a Jocurilor de Noroc. Prin grija Organizatorului prezentul regulament va fi afişat într-un loc vizibil în toate agentiile de pariuri apartinând S.C. SPORT BET CHALLENGE S.R.L . Toti clientii, în toate agentiile vor avea dreptul şi posibilitatea de a studia Regulamentul de functionare pentru pariurile în cota fixa. Prin efectuarea unui pariu se considera în mod absolut ca toti clientii cunosc, au înteles şi vor accepta Regulamentul Sport Bet Challenge, astfel neputând invoca necunoaşterea acestuia.

Art. 3. Sport Bet Challenge îşi rezerva dreptul de a face modificari în prezentul regulament ce vor fi supuse aprobarii Comisiei de Autorizare a Jocurilor de Noroc. Clientii trebuie sa revizuiasca, aşadar, normele la intervale regulate pentru a ramâne la curent cu orice modificare.

Art. 4. Orice neîntelegeri cu privire la interpretarea dispozitiilor prezentului Regulament nu confera clientilor care invoca aceste neîntelegeri drepturi care nu sunt prevazute în Regulament (ex.: dreptul la restituirea Mizei întrucât Clientul pretinde ca, din eroare, a crezut ca pariul are un alt obiect; dreptul la câştig întrucât în opinia Clientului, dar contrar Regulamentului, un pariu este câştigator etc.). De asemenea, Organizatorul nu raspunde pentru confuziile şi neîntelegerile cauzate de necunoaşterea de catre Clienti a regulilor oficiale specifice unui Eveniment pe care aceştia au pariat.

Capitolul II


Termeni şi conditii la efectuarea pariurilor.


Art. 5. a) Pariurile pot fi efectuate pe teritoriul României, doar la punctele de lucru înregistrate ale Organizatorului. b) „Pariul” este jocul în care clientul indica rezultatul unui eveniment, sau al unui eveniment în cadrul unui eveniment. Clientul poate alege suma de bani, "Miza" pe care o pariaza, atâta timp cât aceasta se încadreaza în minimum şi maximum impus de Sport Bet Challenge. Pariul va fi plasat la cotele afişate de catre Organizator. Clientul poate alege câte pariuri diferite vrea într-o singura tranzactie. Prin efectuarea unui pariu clientul accepta normele de pariere prevazute de Organizator în Regulament. c) Clientul este persoana fizica majora (care a împlinit 18 ani) care a efectuat un pariu, fapt dovedit exclusiv de detinerea biletului de pariere. Înainte de tiparirea biletului, toate informatiile vor fi înregistrate de catre Organizator. d) Suma pe care un client o plateşte catre Organizator este formata din Miza şi taxele de administrare. e) Fiecare optiune de pariu va avea Cota stabilita de Organizator. f) Toate pariurile declarate nule, în conformitate cu prezentul Regulament, indiferent de tipul de pariu, vor fi stabilite la cota 1.00 Pentru pariurile cu mai multe selectii pe bilet, câştigul final va fi calculat considerându-se la Cota de 1.00 doar acea selectie declarata nula. Clientului i se vor înapoia miza şi taxele aplicate biletului. g) Când un jucator sau o echipa participa la începutul unui joc, dar nu pâna la final, toate pariurile în favoarea acelui jucator/ echipe vor fi considerate pierzatoare, cu exceptia meciurilor care se încheie neconcludent înainte de încheierea prematura a jocului. Toate pariurile care nu s-au finalizat vor fi considerate nule. Regulile specifice fiecarui joc pot stabili altceva, dar acest lucru va fi specificat în mod clar. Pariurile vor fi acceptate, în general, pâna la ora oficiala de start a unui eveniment, exceptie cazul în care se specifica altfel. Ora oficiala de început este cea stabilita de organismul de control pentru evenimentul în cauza. În cazul în care un meci începe înainte de ora stabilita şi declarata, atunci toate pariurile puse dupa începutul real vor fi declarate nule şi stabilite la cota de 1.00 În cazul unui pariu cu mai multe selectii pe bilet, selectia începuta înainte ca pariul sa fie efectuat va deveni nula şi va capata cota 1.00 h) În unele cazuri (daca se specifica astfel), acceptarea pariului este posibila dupa ora de începere a evenimentului, dar înainte de initierea obiectului pariului. Într-un astfel de caz, regula anuntata anterior se aplica prin înlocuirea expresiei "ora de începere a evenimentului" cu "initierea obiectului pariului". i) Un client are posibilitatea de a anula un pariu în urmatoarele 10 minute de la efectuarea pariului sau pâna la începerea (cronologica) a primei componente din acest pariu, oricare dintre ele având loc primul. Pentru anumite tipuri de pariuri, de exemplu, pariuri live, Organizatorul îşi rezerva dreptul de a nu accepta anularea Biletelor. În acest sens, Clientii trebuie sa fie informati prin documente afişate vizibil în agentiile Sport Bet Challenge. j) Evenimentele pentru care Sport Bet Challenge ofera oportunitati de pariere, nu trebuie sa fie în nici un fel supuse unei posibile influente, nici din partea clientilor, nici din partea operatorului. În cazul în care o astfel de activitate este suspectata, atunci toate pariurile vor fi anulate pâna se va emite un raport de catre organismul de reglementare din cadrul societatii organizatoare. k) Toate pariurile acceptate vor fi înregistrate atât într-o arhiva principala şi, din motive de securitate, într-o arhiva secundara numita " arhiva de rezerva ". l) Sport Bet Challenge nu îşi asuma nici o raspundere pentru orice daune sau pierderi care rezulta din documentele afişate în agentii sau cauzate de exactitatea sau inexactitatea acestora. Este responsabilitatea clientilor de a verifica acuratetea acestor informatii. Toate pariurile ramân valabile pentru cele efectuate pâna la ora începerii efective pentru evenimentele în cauza. m) În caz de erori de tipar, erori pe bilet sau erori ale datelor introduse în sistem, Organizatorul îşi rezerva dreptul de a considera pariurile ca fiind nule sau sa le valideze folosind cotele corecte, chiar daca erorile sunt descoperite dupa sfârşitul Evenimentului. n) Orice reclamatie în legatura cu un pariu va fi solutionata în agentia de pariuri Sport Bet Challenge unde a fost efectuat pariul. Daca reclamatia nu este solutionata, ea va fi adusa la cunoştinta Sport Bet Challenge prin e-mail la adresa: sportbetchallengeoffice@yahoo.ro sau în scris la adresa: Oraş Navodari, Str. Ogorului,nr.8,camera 2, bl. O3, sc. A, etj. 1, ap. 8, jud. Constanta. Orice reclamatie va primi raspuns în termen de 14 zile de la primire.


Art. 6. Descrierea Biletului de pariu a) Biletul care confirma pariul va contine: datele de identificare ale Organizatorului, codul punctului de lucru, codul biletului, ora şi data emiterii, Miza, taxa de administrare, suma totala care trebuie platita de catre Client, numarul şi tipul de evenimente, evenimentul în sine, data şi ora limita pentru ca pariul sa fie efectuat, cotele pentru fiecare eveniment, Cota finala, şi câştigul potential (în cazul în care aceasta informatie este posibil sa se calculeze - aceasta se aplica atât pentru Cota finala cât şi pentru câştigul potential). b) Este responsabilitatea clientului sa verifice toate detaliile de pe bilet, şi sa informeze Sport Bet Challenge în cazul în care exista informatii eronate. Biletul poate fi schimbat doar înainte ca primul eveniment din pariu sa înceapa (biletul este anulat şi emis din nou), dar nu mai târziu de 10 min de la efectuarea biletului initial.


Art. 7. Oferta de pariuri a) Sport Bet Challenge va accepta pariuri pentru evenimente din urmatoarele sporturi : fotbal, baschet, handbal, hochei, tenis, formula 1, golf, box, arte martiale mixte şi alte arte martiale, atletism, Jocurile Olimpice, curse câini, ciclism, baseball, rugby, fotbal american, curse de maşini şi motociclete, volei, fotbal pe plaja, volei pe plaja, sporturi de iarna, cricket, darts, snooker, futsal, floorball, polo şi tenis de masa. b) Sport Bet Challenge va oferi, de asemenea, pariuri ce nu sunt legate de evenimente sportive, cum ar fi (dar nu limitat la): Oscar şi alte premii de film, Miss World, Eurovision, concursuri şi emisiuni TV de muzica, reality shows TV, loterii internationale, politica, financiare. Organizatorul poate adauga alte evenimente care nu sunt pe lista şi care vor fi, de asemenea, supuse normelor generale. Sport Bet Challenge, însa, nu va oferi pariuri asupra rezultatelor evenimentelor Loteriei Nationale Române sau care pot intra în conflict cu vânzarile sau activitatea CN „Loteria Româna” SA. În ceea ce priveşte loteriile internationale, Sport Bet Challenge poate oferi pariuri asupra rezultatelor evenimentelor ce vor avea loc în cadrul extragerilor. De ex: pariuri asupra numarului de numere pare şi impare extrase. c) Sport Bet Challenge poate defini ce oportunitati de pariuri sunt disponibile ca optiuni simple şi care pot fi incluse în optiuni multiple. Acest lucru va varia de la sport la sport, de la liga la liga, de la caz la caz, şi va fi afişat în agentii la loc vizibil. Sport Bet Challenge are dreptul, în orice moment, de a schimba conditiile în care pariurile sunt acceptate. Pariurile acceptate înainte de aceasta schimbare vor ramâne valabile. d) Sport Bet Challenge poate sa precizeze numarul maxim de componente pe fiecare pariu simplu. Acest lucru va fi afişat în toate agentiile de pariuri la loc vizibil. e) Sport Bet Challenge poate restrânge numarul de componente pe pariuri din aceeaşi liga sau grup de jocuri. Detaliile vor fi disponibile în agentiile de pariuri la loc vizibil. f) Oferta de pariuri va fi afişata în agentiile de pariuri cel mai curând posibil. g) Cotele se pot modifica în orice moment, iar Clientului i se vor aduce la cunoştinta orice modificari în momentul introducerii pariului, daca nu a fost deja notificat prin sistemul de pe ecran sau documentele tiparite în agentie. h) Nu sunt acceptate pariuri multiple în cazul în care rezultatul unei parti din pariu contribuie la rezultatul unei alte parti, lucru cunoscut ca inter-dependenta. În cazul în care astfel de pariuri sunt acceptate din greşeala, Sport Bet Challenge îşi rezerva dreptul de a declara nul întregul pariu multiplu şi fondurile vor fi returnate clientului. i) În cazul în care un eveniment este anulat sau amânat de la data programata, şi nu este oficial programat sa fie rejucat sau efectuat în termen de 48 ore de la momentul initial programat, toate pariurile pe acest caz, vor fi anulate şi stabilite la cota de 1.00, cu exceptia cazului în care exista o regula diferita a sportului respectiv (de exemplu, tenis, golf şi sporturi de iarna). j) În cazul în care evenimentul este reprogramat în termen de 48 de ore de la data original stabilita, toate pariurile vor ramâne valabile. k) Sport Bet Challenge este de acord sa urmeze metode europene de listare a echipelor: echipa care joaca acasa este prima echipa, iar echipa care joaca în deplasare este a doua echipa. l) Sport Bet Challenge face toate eforturile pentru a afişa locul de desfaşurare a evenimentelor, dar nu îşi asuma responsabilitatea pentru orice locatii neutre care nu sunt enumerate ca atare, sau imposibilitatea de a lista în mod corect locatia evenimentelor. m) În cazul unei schimbari a locului de desfaşurare, care nu a fost publicata sau adusa la cunoştinta Organizatorilor şi pariurile au fost acceptate pe baza cotelor emise, pariurile vor ramâne valabile, cu conditia ca locul de desfaşurare sa nu se fi mutat la sediul adversarului (daca este cazul), iar în acest caz selectiile pentru acel eveniment vor fi considerate nule şi stabilite la cota 1.00 Pariurile multiple afectate vor fi recalculate cu componentele respective stabilite la cota 1.00 În cazul în care ambele echipe au acelaşi loc de origine, toate pariurile vor fi valabile. În cazul în care un concurent / o echipa se retrage sau nu se prezinta la un meci, iar meciul nu începe, toate pariurile vor fi anulate şi stabilite la cota 1.00 În cazul în care un participant / numele echipei, nu încap în întregime pe o lista de meci sau în sistemul de pariuri, atunci clientul ar trebui sa fie conştient de faptul ca abrevierile vor fi folosite, dar aceste abrevierile nu pot fi utilizate ca motiv pentru a contesta pariurile. O eventuala greşeala trebuie sa afecteze în mod semnificativ perceptia meciului pentru ca o reclamatie sa fie luata în considerare.


Art. 8. Validarea pariurilor a) Pentru scopul parierii, fiecare eveniment, cu exceptia cazului în care se specifica altfel, trebuie sa se desfaşoare pe perioada stabilita sau toate pariurile vor fi anulate şi stabilite la cota de 1.00 Componentele afectate în pariuri multiple vor fi, de asemenea, stabilite la cota de 1.00 Totuşi daca un pariu pe un anumit eveniment a ajuns la final înainte de încheierea prematura a acestuia, atunci pariurile ramân valabile. b) Regulile pe care Sport Bet Challenge le respecta în declararea unui rezultat final pentru evenimente sunt explicate pentru fiecare sport în sectiunea individuala de reguli pentru sport. În cazul în care nu sunt declarate, rezultatele vor fi colectate de la informatiile furnizate de catre organismul de conducere al sportului sau evenimentului.


Art. 9. Sistemul de verificare şi omologare a) Rezultatele Evenimentelor sunt certificate prin preluarea acestora din informatiile oficiale oferite de catre organizatorii Evenimentelor respective şi introducerea acestora în sistemul de pariere. b) Rezultatele Evenimentelor sunt apoi omologate de catre Comisia de Certificare a Rezultatelor a Organizatorului şi rezultatele astfel certificate vor fi introduse în sistem. Validarea biletelor se face automat de catre sistemul de pariuri. Ulterior, rezultatele Evenimentelor vor fi afişate la punctele de lucru ale Organizatorului, iar câştigurile pot fi apoi platite Clientului.In cazul in care pentru anumite evenimente,Organizatorul nu dispune de un rezultat oficial pana in ziua urmatoare la ora 09:00, din cauza diferentelor de fus orar, omologarea rezultatelor se efectueaza in maxim 48 de ore de la data anuntarii rezultatelor oficiale. c) Sport Bet Challenge îşi rezerva dreptul de a corecta câştigurile pe pariurile în care rezultatul a fost incorect introdus. Orice reclamatie este luata în considerare doar prin prezentarea biletului acceptat. d) În caz de egalitate pentru pariurile în care aceasta optiune nu este disponibila, ele vor fi platite la valoarea nominala a biletului împartit la numarul de concurenti aflati la egalitate. Într-un eveniment pentru care orice varianta de pariu este disponibila, locurile cu egalitate vor fi platite astfel: valoarea nominala a biletului este înmultita cu numarul de locuri ramase disponibile şi împartit la numarul de concurenti aflati la egalitate. În absenta informatiilor oficiale, pariurile vor fi decise în functie de rezultatele transmise de paginile oficiale ale cluburilor şi de rezultatele confirmate în cadrul industriei de pariuri sportive.


Art. 10. Limitele pariurilor/ Limite de câştig şi regulament de plata a) Miza minima pentru un bilet este de 1 RON. Cu toate acestea, Organizatorul îşi rezerva dreptul de a schimba acest minim pe pariu în functie de fiecare pariu. Informatia privind cotele minime va fi disponibila clientilor în toate agentiile de pariuri. b) Limitele pariurilor individuale vor fi determinate în functie de fiecare pariu de catre Sport Bet Challenge. c) La fiecare pariu acceptat, Organizatorul va percepe o taxa reprezentand 5% din Miza (taxa de administrare). Aceasta taxa nu va fi considerata ca facând parte din Miza, dar împreuna cu Miza constituie taxa de participare la joc.In conformitate cu OUG 58/2010 incepand cu 1 iulie 2010 castigurile obtinute din jocuri de noroc mai mari de 600 de lei vor fi impozitate cu 25%,tinand cont de Art.29 din OUG 58/2010,care mentioneaza ca articolul 77,alineatul(2) din Codul Fiscal se modifica si va avea urmatorul cuprins:”(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun,prin retinerea la sursa,cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net.Venitul net se calculeaza la nivelul castigurilor realizate intr-o zi de la acelasi organizator sau platitor.”Venitul net se calculeaza ca diferenta intre venitul brut si suma neimpozitabila de 600 lei. d) Fara a aduce atingere oricarei alte norme, suma maxima pe care orice client o poate câştiga de la un singur pariu sau pentru un bilet este de 100.000 RON. Informatia privind câştigul minim şi maxim va fi disponibila clientilor în toate agentiile la loc vizibil. În cazul în care câştigul eventual matematic calculat al unui bilet depaşeşte câştigul maxim admis, biletul va fi tiparit cu câştigul maxim admis de 100.000 RON. Impozitul se retine prin stopaj la sursa,clientul intrand in posesia castigului net,rezultat din operatiunile descrise mai sus. e) Organizatorul îşi rezerva dreptul de a achita contravaloarea câştigului generat de mai multe bilete / pariuri identice, la valoarea câştigului maxim din prezentul Regulament, indiferent de numarul de bilete, daca valoarea însumata a acestora depaşeşte acest câştig. f) Câştigul maxim este cel stabilit de prezentul Regulament şi se aplica unui client sau grupurilor de clienti care detin bilete identice caştigatoare aşa cum sunt ele definite la lit e). g) Sport Bet Challenge îşi rezerva dreptul de a refuza sau de a limita orice pariu pe care un client doreşte sa îl efectueze. Nici un pariu nu este valabil pâna când clientul nu primeşte Biletul. h) Organizatorul îşi rezerva dreptul de a nu accepta pariuri identice. i) Plata câştigului se va face catre clientul care prezinta biletul câştigator. Ca regula, câştigul va fi platit numai de catre agentia în care tranzactia a fost efectuata. Cu toate acestea, Organizatorul îşi rezerva dreptul de a permite plati la diferite agentii de pariuri în cazul în care circumstantele o cer. Organizatorul se angajeaza sa plateasca câştigurile care nu depaşesc valoarea de 10.000 RON în maximum 25 zile de la anuntarea rezultatelor oficiale. Pentru câştigurile mai mari de 10.000 RON plata se va face în maximum 90 zile de la anuntarea datelor oficiale. De asemenea, în situatia în care caştigatorul îşi exprima acordul expres, Organizatorul va putea achita câştigul în tranşe, aşa cum partile vor agrea în acel moment. Pentru anumite tipuri de pariuri sau anumite tipuri de evenimente, Organizatorul poate decide sa reduca timpul dintre anuntarea rezultatelor oficiale şi începutul de plata a câştigului. Jucatorii vor fi informati anterior cu privire la tipurile de Pariuri / Evenimente, pentru care regula de mai sus mentionate se aplica, prin postarea unui anunt în cadrul agentiilor la loc vizibil. j) Câştigurile pâna la 20.000 RON vor fi platite în agentii, iar sumele de peste aceasta valoare vor trebui sa fie colectate la sediul principal. Prin efectuarea unui pariu, clientul este de acord ca Sport Bet Challenge sa dezvaluie informatii asupra biletelor caştigatoare, precum şi informatii asupra clientilor în scopuri promotionale. k) Dreptul Jucatorilor la plata câştigurilor expira în 30 de zile de la data de anuntare a rezultatelor oficiale. Dreptul Jucatorului la plata câştigului este temporar suspendat pentru cazul în care valabilitatea Biletului / Biletelor face obiectul unei anchetei penale sau disciplinare. Rezultatele unor astfel de investigatii vor fi afişate în agentii. l) În conformitate cu articolul 146 din normele de aplicare a Legii nr. 571/23. 12. 2003 privind Codul Fiscal, la încasarea câştigurilor este necesara prezentarea unui act de identitate, astfel încât operatorul poate sa pastreze dovezi cu privire la câştigurile totale ale pariurilor decontate pentru orice jucator de pe orice zi. m) Datele de identificare personala ale Jucatorilor vor fi colectate şi prelucrate de catre operator în conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date. Detinerea unui bilet de pariere emis de catre Organizator implica acordul jucatorului ca datele sale sa fie incluse în baza de date a societatii, scopul constituirii acesteia fiind aplicarea prevederilor art. 93 din O. G. 138/ 2004 pentru modificarea şi completarea Legii 571/ 2003 privind Codul Fiscal. Conform Legii nr. 677/ 2001, clientii beneficiaza de urmatoarele drepturi: i. Informarea persoanei vizate ii. Dreptul de acces la date iii. Dreptul de interventie asupra datelor iv. Dreptul de opozitie v. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale vi. Dreptul de a se adresa justitiei Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul poate adresa o cerere scrisa, datata şi semnata catre Sport Bet Challenge sau se poate adresa în justitie. n) Câştigurile vor fi platite jucatorului în baza prezentarii şi înaintarii biletelor intacte la agentia la care pariul a fost efectuat. În cazul în care biletul este deteriorat, jucatorul are dreptul de a primi plata pentru bilet, dupa ce Organizatorul a ajuns la o decizie în acest sens. Plata nu mai este posibila în cazul în care biletul este deteriorat şi numarul şi codul de bare de pe bilete sunt ilizibile. o) Câştigurile rezultate din pariuri acceptate în urma comiterii unei infractiuni, frauda la adresa Organizatorului, sau încalcarea prevederilor legale sunt considerate ilegale şi nu vor fi platite. p) Procentajul câştigurilor din totalul încasarilor brute va fi de minim 60% calculat pe perioada de valabilitate a autorizatiei. r) Daca nu se va atinge nivelul minim de câştiguri prevazut la art. 10., lit. p), Biletele necâştigatoare vor participa la o actiune publicitara cu premii, organizata de catre Organizator, respectând prevederile legale în vigoare. Organizarea actiunii publicitare, în conditiile mentionate anterior, va fi anuntata clientilor prin postarea de informari la punctele de lucru ale Organizatorului. s) În agentii se va afişa o mentiune referitoare la participarea biletelor necaştigatoare la o campanie publicitara.


Art. 11. Interdictii privind activitatea de pariere a) În conformitate cu legislatia în materie de jocuri de noroc, persoanele sub 18 ani şi salariatii Organizatorului nu au dreptul sa parieze. În acest sens, Organizatorul îşi rezerva dreptul de a solicita potentialului client actul de identitate. b) Orice pariuri efectuate / acceptate cu încalcarea art 11, lit. a) sunt nule de drept şi au drept consecinta juridica neplata eventualelor câştiguri aferente unor astfel de pariuri. c) Sport Bet Challenge are procedurile şi tehnologia necesara pentru a detecta frauda şi a o raporta catre autoritati. Persoanele care încearca sa comita infractiuni vor fi urmarite penal şi tranzactiile asociate acestora vor fi declarate nule. Daca exista suspiciunea existentei unui bilet fals, câştigul nu va fi platit pâna când cazul nu va fi clarificat în favoarea clientului. Daca Sport Bet Challenge modifica termenii de pariere care nu intra în contradictie cu Regulamentul sau care sunt în favoarea Jucatorului (cote mai bune), atunci Sport Bet Challenge nu trebuie sa supuna aprobarii autoritatii competente aceste modificari.


Capitolul III. Tipuri de pariuri


Art. 12.Precizari normative a) Organizatorul va da jucatorilor ocazia de a paria pe tipuri de pariuri în functie de diferitele evenimente sportive. Sport Bet Challenge decide care dintre oportunitatile de pariere sunt disponibile ca optiuni simple şi care pot fi incluse în optiuni multiple. Acest lucru va varia de la sport la sport, de la o liga la alta, de la un eveniment la altul şi informatiile vor fi afişate în agentiile de pariuri la loc vizibil. Daca nu se specifica altfel pariurile se bazeaza numai pe rezultatele de la finalul timpului regulamentar de joc.

Art. 13. Tipuri de pariuri (1) Pentru evenimente cu 2 rezultate posibile (1 – câştigator gazde, 2 – câştigator oaspeti). (2) Pentru evenimente cu 3 rezultate posibile (1,X,2 unde X-reprezinta remiza, egalitate). La acest tip de pariu se încadreaza şi pariul de tip şansa dubla (1X-unde gazdele nu pierd, 12- unde nu exista remiza, X2 - unde oaspetii nu pierd). (3) Pentru evenimente de tip câştigator sau loc / pozitie într-un clasament final al evenimentului respectiv( motorsport, atletism, turnee finale, schi, etc.). (4) Pariuri speciale: – pariuri pe dueluri fictive (între echipe / competitori angrenate / angrenati în competitii / meciuri diferite); – pariuri pe evolutia evenimentului (prima repriza / final meci, primul set / câştigator meci (pentru tenis), pleaca din pole-position / câştiga cursa (pentru motorsport), prima perioada / final meci, primul sfert / final meci etc; – pariuri pe numar de goluri într-un meci sau într-o etapa; – pariuri pe scor corect într-un meci; – pariuri pe marcator în meci; – pariuri pe golgheter la sfârşitul competitiei / campionatului; – pariuri de tip handicap - pariuri pe evenimente deosebite petrecute în timpul regulamentar (cartonaş roşu, penalty, nr. de cornere în meci, nr. de offside-uri în meci, nr. de cartonaşe galbene, lovitura de începere, cum se marcheaza primul gol, minutul primului gol etc); – alte tipuri de pariuri anuntate în oferta de pariere.

Art. 14. Pariuri combinate (1) Pariurile combinate reprezinta tipuri de pariuri, care permit parierea mai multor evenimente pe un singur bilet, în combinatie reciproca, în forma prescurtata, evenimentele pronosticate fiind notate cu majuscule pe biletul pariat. (2) Pariurile combinate sunt stabilite de calculator, prin combinarea matematica a numarului dat de evenimente pariate. Pariorul alege între 2-20 evenimente din oferta (notate cu A, B, C, D, etc.) şi specifica sa fie combinate câte "n". Calculatorul genereaza toate combinatiile posibile ca şi bilete independente, dar elibereaza un singur bilet pe care figureaza toate evenimentele alese. Exista posibilitatea de a cuprinde în acest pariu şi meciuri "fixe" (îngroşate pe bilet) care vor fi continute pe fiecare combinatie. (3) Numarul de evenimente pariate în combinatii va fi între 2-20 evenimente, iar numarul evenimentelor "fixe" (îngroşate) poate fi oricât în limita celor 30 de evenimente maxim admise pe bilet. (4) Miza minima pentru un bilet combinat este de 1.90 RON (suma minima 2 RON cu toate taxele incluse). Miza minima pe fiecare combinatie nu este stabilita, aceasta se calculeaza împartind miza totala platita de catre Jucator la numarul de combinatii. (5) Câştigul eventual maxim pe întreg biletul combinat este de 100.000 RON (vezi art.10, lit.d)). (6) Includerea unor evenimente de pariu în pariurile combinate, intra în competenta organizatorului. (7) Organizatorul îşi rezerva dreptul de a limita introducerea unor evenimente de pariuri în pariurile combinate. (8) Câştigurile se achita abia dupa publicarea rezultatelor tuturor evenimentelor de pariu, incluse în pariurile combinate.

Art. 15. Pariurile multisistem (1) Biletul multisistem (dublu platit) reprezinta posibilitatea oferita jucatorului de a paria pâna la maxim 3 tipuri de pariu din cadrul aceluiaşi cod pe acelaşi bilet. (2) Biletul multisistem reprezinta de fapt o suma de bilete simple. (3) Miza minima pentru un bilet multisistem este de 1.90 RON (suma minima 2 RON cu toate taxele incluse). Miza minima pe fiecare bilet care face parte din suma de bilete simple nu este stabilita, aceasta miza pe fiecare bilet se calculeaza împartind miza totala platita de catre jucator la numarul de bilete simple realizate. (4) Câştigul eventual maxim pe întreg biletul multisistem este de 100.000 RON (vezi art.10, lit.d)). Tipuri de pariuri în cadrul unui bilet multisistem: – nu exista restrictii între tipurile de pariu acceptate pe un bilet multisistem din cadrul aceluiaşi cod. – exista doua situatii de tipuri de pariu jucate de catre jucator în cadrul unui bilet multisistem: 1. jucatorul poate juca pâna la 3 tipuri de pariu maxim din cadrul aceluiaşi cod, tipuri de pariu care pot fi toate câştigatoare dupa omologarea respectivului eveniment . Ex. 1001/Milan – Barcelona 1(meci de baza rezultat final 1) 1/1 (1 pauza/ 1 final) 2:0 (scor corect 2:0) 2. jucatorul alege sa joace pâna la maxim 3 tipuri de pariu din cadrul aceluiaşi cod dar care nu pot fi toate câştigatoare dupa omologarea respectivului eveniment (se autoexclud, adica omologarea unuia ca şi câştigator atrage de la sine omologarea celuilalt sau a celorlalte 2 ramase ca fiind necâştigatoare). Ex. 1001/Milan – Barcelona 1 (meci de baza rezultat final 1) X (meci de baza rezultat final X) 2 (meci de baza rezultat final 2)

Art. 16. Pariuri Live (1) Organizatorul, în punctele de lucru unde este posibil tehnic, va asigura transmisia TV a evenimentelor şi va putea organiza pariuri pe parcursul desfaşurarii evenimentului (pariuri live). Miza minima la pariurile live este de 2 RON cea maxima fiind 100 RON. (2) Pariuri pe parcursul desfaşurarii pot fi: câştigator meci, gol marcat, câştigator la handicap (avantajul unei echipe), câştigatorul primei reprize, câştigatorul reprizei secunde, numarul total de goluri, numar de cornere, primul cartonaş galben, va fi penalty, va fi cartonaş roşu, cine va avea urmatorul corner, cine merge mai departe, total offside-uri în meci, alte posibilitati. (3) Pe un bilet se poate paria un singur eveniment din acelaşi meci (cine merge mai departe, pauza, final). (4) La pariurile live nu se poate paria şansa dubla. (5) Cotele pe lista de pariuri – oferta – se schimba în timpul desfaşurarii evenimentului, iar informatiile privind fiecare schimbare de curs se transmit automat pe monitoarele din agentii. (6) În cazul în care evenimentul se întrerupe (incidente în timpul meciului, timp nefavorabil etc.) pariurile primite sunt valabile înca 24 de ore, iar în cazul în care evenimentul nu se reia pariul este nul (cota 1.00). (7) În cazul în care un pariu este plasat la o cota incorecta datorita unei întârzieri în acoperirea "Live" a unui Eveniment şi în cazul în care o echipa sau jucator a dobândit un avantaj semnificativ, respectivul pariu va fi validat la cota 1.00. (8) În cazul unor erori de tiparire, erori pe Biletele de pariere sau erori palpabile privind datele introduse în baza de date a Organizatorului, acesta îşi rezerva dreptul de a le considera nule sau de a le valida la Cotele şi rezultatele corecte, chiar daca descoperirea erorilor are loc dupa încheierea Evenimentului. Orice cereri de anulare a unor pariuri afectate în acest fel vor fi luate în considerare numai daca sunt facute anterior începerii respectivului Eveniment. (9) În cazul întreruperii transmisiei (nu exista imagini de la meci) toate pariurile se iau în considerare, iar în cazul unei reclamatii, organizatorul are obligatia sa faca dovada rezultatelor (suport video) catre jucatori în cel mult 15 zile. (10) În cazul în care transmisiunea TV a evenimentului sportiv depaşeste ora de închidere a agentiei, pariurile efectuate se vor plati în ziua imediat urmatoare. (11) Pariul este efectuat în momentul tiparirii biletului, iar biletul nu poate fi schimbat sau stornat dupa tiparirea acestuia. (12) Cotele care au fost valabile în momentul primirii pariului pot fi schimbate pâna în momentul tiparirii biletului. (13) Câştigurile se platesc în agentia în care a fost facut pariul dupa terminarea meciului sau a unei parti din meci (prima repriza, cine marcheaza primul gol). (14) Dreptul de a pretinde plata câştigului live poate fi exercitat în termen de 30 de zile.

Art. 17. Pariuri pe cursele de câini (1) Pariurile pe curse de câini sunt tipurile de pariuri realizate de catre jucator pe evenimente constând în curse transmise de catre organizatori - şi anume - curse de câini preînregistrate şi care se difuzeaza pe monitoarele TV instalate special în acest scop în agentie / punct de lucru. (2) Cursele preînregistrate (înregistrari ale unor curse de câini desfaşurate anterior) sunt stocate într-un sistem computerizat special (hardware securizat) de unde programul software utilizat de organizator alege în mod aleator (dupa numar) o cursa pe care o va transmite în sistemul TV. (3) Cursele de câini preînregistrate vor rula pe toata durata de desfaşurare a programului organizatorului la un interval de 5 minute fiecare. (4) La fiecare cursa participa 6 (şase) câini, având înscrise numerele de concurs de la 1 la 6 (deosebiti şi prin coduri de culoare). (5) Programul de gestionare a activitatii de pariere, care contine şi înregistrarile curselor difuzate, este furnizat Organizatorului de catre firme specializate în domeniu, şi care este autorizat metrologic în tari ale Uniunii Europene. (6) Înregistrarile curselor de câini nu constau în evenimente personalizate (având înscrise data şi locul evenimentului, locatia, denumirea cursei, etc.), fiind identificate doar printr-un numar de ordine şi contin efectiv desfaşurarea evenimentului dintre momentul startului cursei şi finalul acesteia. (7) La fiecare 5 (cinci) minute, publicul este informat despre cotele de pariere, iar în cele 4 (patru) minute preliminare fiecarei curse, este afişat pe monitoarele/ecranele speciale panoul de cote pentru cursa respectiva. (8) În cele 4 (patru) minute preliminare cursei se accepta şi se efectueaza pariurile pentru cursa respectiva. (9) Dupa fiecare cursa se informeaza jucatorii despre rezultatele cursei. Rezultatele curselor anterioare din ziua respectiva sunt afişate pe panoul de cote în bara de jos a monitorului sub forma de nr. cursa / ordinea câinilor care au trecut linia de sosire pe locurile 1 şi 2. (10) Pariul este efectuat în momentul tiparirii biletului, iar biletul nu poate fi schimbat sau stornat dupa tiparirea acestuia. (11) Câştigurile se platesc numai în agentia în care a fost facut pariul dupa terminarea cursei. Dreptul de a pretinde plata câştigului pariului pe curse de câini poate fi exercitat în termen de 15 (cincisprezece) zile de la momentul terminarii cursei. (12) Costul minim al unui bilet pe cursele de câini este de 2 RON (miza minima 1.90 RON). (13) Costul maxim al unui bilet pe cursele de câini este de 200 RON (miza minima 190.48 RON). (14) Tipurile de pariere sunt: – pariuri solo (pe victorie), la care se pariaza pe victoria unuia sau altuia din câinii participanti; – pariul dublu, la care se pariaza pe doi câini, în ordinea în care vor trece aceştia linia de sosire, ocupând locul întâi, respectiv al doilea în cursa respectiva, cu mentiunea ca pe acelaşi bilet se pot juca cei 2 câini şi în ordinea inversa pariului de mai sus ca vor trece linia de sosire. Ex.: pariu 1 : câinele 2 câştiga cursa şi câinele 4 termina pe locul 2, împreuna cu pariu 2: câinele 4 câştiga cursa şi câinele 2 termina pe locul 2; – pariul combinat, la care pot fi alese mai multe combinatii (maxim 36), atât pentru pariul solo, cât şi pentru pariul dublu. Se pot juca tipuri de pariu: un anumit câine ca va câştiga şi oricare din ceilalti 5 termina pe locul 2 sau oricare câine câştiga şi un anumit câine termina pe locul 2.

Art.18.Discipline sportive


A. FOTBAL În general, la pariurile efectuate pe un meci de fotbal, se ia în considerare rezultatul obtinut dupa 90 de minute de joc (timp regulamentar), care include minutele de prelungire acordate de arbitru pentru a compensa întreruperile din timpul jocului datorate accidentarilor, schimbarilor sau altor întreruperi ale jocului, dar exclude prelungirile (doua reprize a câte 15 minute) şi loviturile de departajare de la 11 metri. Exista şi exceptii de la aceasta regula, în cazul anumitor pariuri (cine continua competitia, cine câştiga cupa ? etc.), dar organizatorul va anunta acest lucru din timp – caz în care va conta rezultatul dupa eventualele reprize de prelungiri şi / sau chiar loviturile de departajare de la 11 metri. Exista mai multe tipuri de pariuri: (1) Pariul de tip NORMAL (meci de baza) în care jucatorul poate miza pe 3 variante (timp regulamentar): 1 (victorie gazde) X (rezultat de egalitate) 2 (victorie oaspeti) Exemplu: Organizatorul poate avea în oferta urmatorul eveniment: FOTBAL – Champions League 1 X 2 Milan – Barcelona 2.40 3.15 2.90 – ceea ce înseamna ca organizatorul ofera o cota de 2.40 pentru victorie gazde (Milan), o cota de 2.90 pentru victorie oaspeti (Barcelona) şi o cota de 3.15 pentru rezultat de egalitate. (2) Pariul de tip NORMAL (meci de baza) / ŞANSA DUBLa în care jucatorul poate miza pe 3 variante (timp regulamentar): 1X (victorie gazde sau rezultat de egalitate) X2 (rezultat de egalitate sau victorie oaspeti) 12 (victorie gazde sau victorie oaspeti) Exemplu: Organizatorul poate avea în oferta urmatorul eveniment: FOTBAL – Liga Campionilor FINAL SANŞA DUBLa 1 X 2 1X X2 12 Milan – Barcelona 2.40 3.15 2.90 1.36 1.51 1.31 – ceea ce înseamna ca organizatorul ofera o cota de 1.36 pentru victorie gazde (Milan) sau rezultat de egalitate, o cota de 1.51 pentru victorie oaspeti (Barcelona) sau rezultat de egalitate şi 1.31 pentru victorie gazde (Milan) sau victorie oaspeti (Barcelona). (3) Pariul de tip PRIMA REPRIZa (intervalul min 0-45 plus eventualele prelungiri acordate pâna la pauza) în care jucatorul poate miza pe 3 variante: 1 (gazdele conduc la pauza) X (rezultat de egalitate la pauza) 2 (oaspetii conduc la pauza) Exemplu: Organizatorul poate avea în oferta urmatorul eveniment: FOTBAL – PRIMA REPRIZa FINAL PR ŞANSA DUBLa PR 1 X 2 1X X2 12 Milan – Barcelona 2.95 2.05 3.36 1.20 1.27 1.57 – ceea ce înseamna ca organizatorul ofera o cota de 2.95 pentru victorie gazde la pauza (Milan), o cota de 3.36 pentru victorie oaspeti la pauza (Barcelona) şi 2.05 pentru rezultat de egalitate la pauza. De asemenea, la prima repriza jucatorul poate miza pe 1X X2 12 urmând ca acest pariu de tip şansa dubla / prima repriza sa functioneze în acelaşi mod ca şi pentru pariul normal / şansa dubla. (4) Pariul de tip A DOUA REPRIZa (intervalul min 45-90 plus eventualele prelungiri acordate pâna la sfârşitul timpului regulamentar de joc) în care jucatorul poate miza pe 3 variante: 1 (gazdele câştiga a doua repriza) X (rezultat de egalitate în a doua repriza) 2 (oaspetii câştiga a doua repriza) Precizare: În cazul pariului de tip A DOUA REPRIZa organizatorul considera acest eveniment de sine statator, adica se va consemna rezultatul înregistrat exclusiv pe parcursul celei de-a doua reprize pâna la sfârşitul timpului regulamentar de joc (90 minute + prelungiri dictate de arbitru). Exemplu: Organizatorul poate avea în oferta urmatorul eveniment: FOTBAL – A DOUA REPRIZa FINAL DR ŞANSA DUBLa DR 1 X 2 1X X2 12 Milan – Barcelona 2.70 2.35 3.05 1.25 1.32 1.43 – ceea ce înseamna ca organizatorul ofera o cota de 2.70 pentru victorie gazdelor în a doua repriza (Milan), o cota de 3.05 pentru victoria oaspetilor în a doua repriza (Barcelona) şi 2.35 pentru rezultat de egalitate în a doua repriza (Atentie: este vorba doar de a doua repriza şi nu de rezultatul final – deşi uneori acestea pot coincide). (5) Pariul de tip TOTAL GOLURI in care jucatorul poate miza pe mai multe variante oferite de catre Organizator: 0-1 – în meci se marcheaza maxim 1 gol 0-2 – în meci se marcheaza maxim 2 goluri 0-3 – în meci se marcheaza maxim 3 goluri 1-2 – în meci se marcheaza 1 sau 2 goluri 1-3 – în meci se marcheaza 1,2 sau 3 goluri 2-3 – în meci se marcheaza 2 sau 3 goluri 2-4 – în meci se marcheaza 2,3 sau 4 goluri 2-5 – în meci se marcheaza 2,3,4 sau 5 goluri 3-4 – în meci se marcheaza 3 sau 4 goluri 3-5 – în meci se marcheaza 3,4 sau 5 goluri 4-6 – în meci se marcheaza 4,5 sau 6 goluri 2G – în meci se marcheaza exact 2 goluri 3G – în meci se marcheaza exact 3 goluri n+ – în meci se marcheaza “n” sau mai multe goluri PAR – suma golurilor înscrise în meci este un numar par (inclusiv scorul de 0-0) IMPAR - suma golurilor înscrise în meci este un numar impar (6) Pariul de tip TOTAL GOLURI în PRIMA REPRIZa în care jucatorul poate miza pe mai multe variante oferite de catre Organizator: PR 0-1 – în prima repriza se marcheaza maxim 1 gol PR 2-3 – în prima repriza se marcheaza 2 sau 3 goluri PR n+ – în prima repriza se marcheaza “n” sau mai multe goluri (7) Pariul de tip TOTAL GOLURI în A DOUA REPRIZa în care jucatorul poate miza pe mai multe variante oferite de catre Organizator: DR 0-1 – în a doua repriza se marcheaza maxim 1 gol DR 2-3 – în a doua repriza se marcheaza 2 sau 3 goluri DR n+ – în a doua repriza se marcheaza “n” sau mai multe goluri (8) Pariul de tip MARCHEAZa în care jucatorul poate miza pe mai multe variante: GM – gazdele marcheaza OM – oaspetii marcheaza GN – gazdele nu marcheaza ON – oaspetii nu marcheaza GG – ambele echipe marcheaza NG – doar o echipa marcheaza sau niciuna GMON – gazdele marcheaza, oaspetii nu marcheaza GNOM – gazdele nu marcheaza, oaspetii marcheaza GMPRDR – gazdele marcheaza în ambele reprize OMPRDR – oaspetii marcheaza în ambele reprize GM2+ – gazdele marcheaza 2 sau mai multe goluri în meci OM2+ – oaspetii marcheaza 2 sau mai multe goluri în meci (9) Pariul de tip MARCHEAZa în PRIMA REPRIZa în care jucatorul poate miza pe mai multe variante: GMPR1+ – gazdele marcheaza în prima repriza 1 sau mai multe goluri OMPR1+ – oaspetii marcheaza în prima repriza 1 sau mai multe goluri GMPR2+ – gazdele marcheaza în prima repriza 2 sau mai multe goluri OMPR2+ – oaspetii marcheaza in prima repriza 2 sau mai multe goluri GGPR – ambele echipe marcheaza în prima repriza (10) Pariul de tip MARCHEAZa în A DOUA REPRIZa în care jucatorul poate miza pe mai multe variante: GMDR1+ – gazdele marcheaza în a doua repriza 1 sau mai multe goluri OMDR1+ – oaspetii marcheaza în a doua repriza 1 sau mai multe goluri GMDR2+ – gazdele marcheaza în a doua repriza 2 sau mai multe goluri OMDR2+ – oaspetii marcheaza în a doua repriza 2 sau mai multe goluri GGDR - ambele echipe marcheaza în a doua repriza (11) Pariul de tip HANDICAP FOTBAL – HANDICAP 1 X 2 (0:n) Milan – Barcelona 4.88 3.70 1.51 În paranteza este trecut scorul de la care „începe” meciul pentru acest tip de pariu. Rezultatul final al acestui tip de pariu se calculeaza astfel: – daca Milan câştiga la n+1 sau mai multe goluri diferenta atunci semnul câştigator va fi 1; – daca Milan câştiga la n goluri diferenta atunci semnul câştigator va fi X; – daca meciul se termina la egalitate sau Barcelona câştiga, semnul câştigator va fi 2. (12) Pariul de tip SCOR CORECT în care jucatorul trebuie sa indice scorul de la sfârşitul meciului. (13) Pariul de tip PRIMA REPRIZa /FINAL MECI în care jucatorul trebuie sa indice pronosticul atât la pauza cât şi la final. Precizare: În cazul pariului de tip PRIMA REPRIZa /FINAL MECI exista 9 tipuri de pronosticuri: · gazdele conduc la pauza şi câştiga la final (1/1) · gazdele conduc la pauza, egal la final (1/X) · gazdele conduc la pauza, oaspetii câştiga la final (1/2) · egal la pauza, gazdele câştiga la final (X/1) · egal atat la pauza cat si la final (X/X) · egal la pauza, oaspetii câştiga la final (X/2) · oaspetii conduc la pauza, gazdele câştiga la final (2/1) · oaspetii conduc la pauza, egal la final (2/X) · oaspetii conduc la pauza şi câştiga la final (2/2) (14) Pariul de tip PAUZa sau FINAL în care jucatorul trebuie sa indice pronosticul ori la pauza ori la final. Precizare: În cazul pariului de tip PAUZa sau FINAL daca jucatorul pariaza pronostic 1 gazdele trebuie sa conduca la pauza sau sa câştige la final pentru ca pariul sa fie câştigator. Daca jucatorul pariaza X, meciul trebuie sa fie la egalitate la pauza sau la final. Pentru pronostic 2 oaspetii trebuie sa conduca la pauza sau sa câştige la final. (15) Mai multe goluri La acest tip de pariuri se poate paria pe compararea numarului de goluri înscris în fiecare din cele 2 reprize. Tip 1 – în prima repriza se marcheaza mai multe goluri decât în a 2-a repriza ; Tip X – în prima repriza se marcheaza la fel de multe goluri ca şi în a 2-a repriza ; Tip 2 – în a 2-a repriza se marcheaza mai multe goluri decât în prima; (16) Primul gol La acest tip de pariu se pariaza pe primul gol marcat. În cazul în care primul gol marcat este autogol acesta se valideaza conform scorului, respectiv în contul echipei care beneficiaza de acest autogol. În cazul în care niciuna dintre echipe nu înscrie (rezultatul final este 0:0), pariul este considerat necâştigator. (17) Winner REZULTAT FINAL Jucatorul poate miza pe doua variante: 1 (victorie gazde) 2 (victorie oaspeti) Daca meciul se termina egal se returneaza miza. (18) Winner PRIMA REPRIZa Jucatorul poate miza pe doua variante: 1 (gazdele conduc la pauza) 2 (oaspetii conduc la pauza) Daca la pauza este egalitate se returneaza miza. (19) Multicombo Pariul este câştigator daca se îndeplinesc simultan doua conditii : 1&3+ (victorie gazde şi numarul golurilor va fi 3 sau mai mare) 2&3+ (victorie oaspeti şi numarul golurilor va fi 3 sau mai mare) 1&2-3 (victorie gazde şi numarul golurilor va fi de la 2 la 3) 2&2-3 (victorie oaspeti şi numarul golurilor va fi de la 2 la 3) 1&4+ (victorie gazde şi în meci se marcheaza 4 sau mai multe goluri) 2&4+ (victorie oaspeti şi în meci se marcheaza 4 sau mai multe goluri) 1/1&3+ (victorie gazde atât la pauza cât şi la final şi nr.golurilor va fi 3 sau mai mare) 2/2&3+ (victorie oaspeti atât la pauza cât şi la final şi nr.golurilor va fi 3 sau mai mare) 1&GG (victorie gazde şi ambele echipe marcheaza ) 2&GG (victorie oaspeti şi ambele echipe marcheaza ) 1&PR2+ (victorie gazde şi în prima repriza se marcheaza 2 sau mai multe goluri) 2&PR2+ (victorie oaspeti şi în prima repriza se marcheaza 2 sau mai multe goluri) 1&DR2 – 3 (victorie gazde şi în a doua repriza se marcheaza 2 sau 3 goluri) 2&DR2 – 3 (victorie oaspeti şi în a doua repriza se marcheaza 2 sau 3 goluri) 1&GGPR (victorie gazde şi ambele echipe marcheaza în prima repriza ) 2&GGPR (victorie oaspeti şi ambele echipe marcheaza în prima repriza ) 1&GGDR (victorie gazde şi ambele echipe marcheaza în a doua repriza ) 2&GGDR (victorie oaspeti şi ambele echipe marcheaza în a doua repriza ) X&GG (egalitate cu goluri) (20) Pariul de tip MINUTUL PRIMULUI GOL MARCAT În ce interval de timp se produce deschiderea scorului ? La acest tip de pariu, jucatorul trebuie sa indice corect intervalul de timp în care se marcheaza primul gol. Ceea ce înseamna ca organizatorul ofera cote pentru urmatoarele intervale: golul se marcheaza între minutele 00:01-15:00; golul se marcheaza între minutele 15:01-30:00; golul se marcheaza între minutele 30:01-45:00 + eventuale minute de prelungiri acordate pâna la pauza; golul se marcheaza între minutele 45:01-60:00; golul se marcheaza între minutele 60:01-75:00; golul se marcheaza între minutele 75:01-finalul timpului regulamentar de joc; (21) Pariul de tip CINE MERGE MAI DEPARTE? În cazul acestui tip de pariuri (cine merge mai departe, cine câştiga cupa, cine câştiga competitia, cine promoveaza, cine retrogradeaza, etc.) va conta rezultatul dupa eventualele reprize de prelungiri şi / sau chiar loviturile de departajare de la 11 metri dar acest lucru va fi anuntat din timp de catre organizatori. În cazul acestui tip de pariuri, jucatorul poate miza pe 2 variante: 1 – echipa gazda merge mai departe (câştiga cupa, promoveaza, etc) 2 – echipa oaspete merge mai departe (câştiga cupa, promoveaza, etc) (22) Pariul de tip EVENIMENTE SPECIALE ÎN MECI În cazul acestor tipuri de pariuri jucatorul poate paria pe anumite evenimente ce pot avea loc în timpul regulamentar. Acestea pot fi: PCG – PRIMUL CARTONAŞ GALBEN 1– unul dintre jucatorii echipei gazda primeşte primul cartonaş galben din meci; X – nu se acorda nici un cartonaş galben în meci; 2 – unul dintre jucatorii echipei oaspete primeşte primul cartonaş galben din meci. TCG – TOTAL CARTONAŞE GALBENE Este tipul de pariu în care jucatorul poate miza pe doua variante: 1. (în meci se acorda sub n cartonaşe galbene) 2. (în meci se acorda peste n cartonaşe galbene) unde “n” poate avea diferite valori (de exemplu: 3.5; 4.5; 5.5; etc.) anuntate de organizator în oferta. MMCG – CINE PRIMEŞTE MAI MULTE CARTONAŞE GALBENE ? 1– jucatorilor echipei gazda li se acorda mai multe cartonaşe galbene; X – ambele echipe primesc acelaşi numar de cartonaşe galbene; 2 – jucatorilor echipei oaspete li se acorda mai multe cartonaşe galbene. TO – TOTAL OFFSIDE-URI ÎN MECI Este tipul de pariu în care jucatorul poate miza pe doua variante: 1. (în meci se acorda sub n offside-uri) 2. (în meci se acorda peste n offside-uri) unde “n” poate avea diferite valori (de exemplu: 7.5; 8.5; 9.5; etc.) anuntate de organizator în oferta. CR – VA FI CARTONAŞ ROŞU ? PEN – VA FI PENALTY ? unde jucatorul poate paria pe doua variante: 1. va fi 2. nu va fi PC – CINE VA AVEA PRIMUL CORNER ? 1– primul corner îi este acordat echipei gazda; X – nu se acorda niciun corner în meci; 2 – primul corner îi este acordat echipei oaspete. TC – TOTAL CORNERE ÎN MECI Este tipul de pariu în care jucatorul poate miza pe doua variante: 1. (în meci se acorda sub „n” cornere) 2. (în meci se acorda peste „n” cornere) unde “n” poate avea diferite valori (de exemplu: 10.5; 11.5; 12.5; etc.) anuntate de organizator în oferta. (23) Pariul de tip MARCATOR În cazul acestui tip de pariu, se poate paria pe jucatorul care marcheaza în meci (timp regulamentar). Exista 5 tipuri de pariuri: GOL PR.G ULT.G DUBLA TRIPLa Lionel Messi / Milan – Barcelona 2.50 6.50 6.50 10.00 30.00 – ceea ce înseamna ca organizatorul ofera urmatoarele cote: 2.50 – Lionel Messi marcheaza în meciul Milan-Barcelona (GOL); 6.50 – Lionel Messi marcheaza primul gol al meciului Milan-Barcelona (PR.G); 6.50 – Lionel Messi marcheaza ultimul gol al meciului Milan-Barcelona (ULT.G); 10.00 – Lionel Messi marcheaza doua goluri în meciul Milan-Barcelona (DUBLA); 30.00 – Lionel Messi marcheaza trei goluri în meciul Milan-Barcelona (TRIPLA). Autogolul nu se ia în considerare la acest tip de pariu. Daca jucatorul nu intra în meci primeşte cota 1.00. La acest tip de pariu se iau în considerare doar golurile marcate în timpul regulamentar (90 min.). (24) Pariul de tip CUM SE MARCHEAZa PRIMUL GOL? În cazul acestui tip de pariu, se poate paria pe tipul de actiune prin care se produce deschiderea scorului. TIPG / Milan – Barcelona Şut LovL Cap Pen AutG 0:0 1.45 12.00 4.75 12.00 28.00 8.25 Ceea ce înseamna ca organizatorul ofera urmatoarele cote: 1.45 – primul gol se marcheaza prin şut (lovirea balonului cu piciorul sau oricare parte a corpului în afara de cap); (Şut) 12.00 – primul gol se marcheaza direct din lovitura libera directa; (LovL) 4.75 – primul gol se marcheaza prin lovirea balonului cu capul; (Cap) 12.00 – primul gol se marcheaza direct din penalty; (Pen) 28.00– primul gol se marcheaza prin introducerea balonului în propria poarta (autogol); (AutG) 8.50 – nu se marcheaza nici un gol în meci (echivalentul lui 0:0 scor corect)(0:0) Omologarea rezultatului acestui tip de pariu se efectueaza conform site-urilor oficiale ale competitiilor din care provine evenimentul ( www.fifa.com, www.uefa.com ,etc.), dar şi pe baza înregistrarilor video.
FUTSAL, FOTBAL PE PLAJa Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare rezultatul stabilit în cadrul timpului de joc regulamentar, în afara de cazul în care organizatorul hotaraşte deja în oferta ca, pentru anumite evenimente, conteaza rezultatul final. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioara, individuala sau a vreunei comisii. Şi pentru aceste sporturi pot exista pariuri tip handicap, total goluri sau multicombo care se vor desfaşura respectând aceleaşi reguli explicate la sectiunea fotbal. Daca un eveniment este contramandat, suspendat sau întrerupt înainte de scurgerea timpului de joc regulamentar şi nu este reluat în decurs de 48 de ore, pariul pentru acest eveniment este nul şi se calculeaza cota 1.00, în afara de cazul pariului pentru primul gol marcat de o echipa sau de un jucator. În cazul pariurilor de genul „Cine merge mai departe ?“, „Cine câştiga cupa ?“, etc. şi în general al pariurilor pe termen lung se aşteapta pâna la redisputarea evenimentului respectiv. Daca evenimentul se reia în cursul a 48 de ore, se iau în considerare cotele jucate. În cazul schimbarii locului evenimentului pe care organizatorul nu a mentionat-o sau nu a ştiut de ea, pariul va fi valabil numai în cazul în care evenimentul nu este în situatia de fi jucat pe terenul oaspetilor, iar în cazul acela pariul este anulat şi se calculeaza cota 1.00. Daca echipa abandoneaza înainte de începerea evenimentului, pariul legat de clasamentul primelor echipe victorioase este nul şi se calculeaza cota 1.00.


B. HOCHEI Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare rezultatul stabilit în cadrul timpului de joc regulamentar, în afara de cazul în care organizatorul hotaraşte deja în oferta ca, pentru anumite evenimente, conteaza rezultatul final. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioara, individuala sau a vreunei comisii. La hochei pariul de tip handicap este cel în care jucatorul poate paria doar pe 2 semne (1 sau 2). Echipa gazda primeşte la acest pariu n.5 goluri avantaj sau dezavantaj de la începutul meciului. La rezultatul meciului se aduna acest avantaj sau dezavantaj pentru a obtine rezultatul pariurilor cu handicap. Exemplu : (0:1.5) GAZDE – OASPEtI În paranteza este trecut scorul de la care „începe” meciul pentru acest tip de pariu. Rezultatul final al acestui tip de pariu se calculeaza astfel: – daca gazdele câştiga la 2 sau mai multe goluri diferenta atunci semnul câştigator va fi 1; – daca gazdele nu câştiga la 2 sau mai multe goluri diferenta atunci semnul câştigator va fi 2; Atentie: Valorile handicapului specificate în paranteza dinaintea echipei gazda pot fi diferite în functie de eveniment (0:1.5, 0:2.5 etc) Tipul de pariu total goluri – suma golurilor realizate în evenimentul respectiv. Jucatorul poate miza pe 2 variante: 1 (în meci se marcheaza sub n.5 goluri, unde n.5 desemneaza intervalul de goluri stabilit de catre organizator pentru fiecare eveniment în parte şi care se regaseşte în oferta pe coloana TG din sectiunea TOTAL GOLURI) 2 (în meci se marcheaza peste n.5 goluri) Tipul de pariu “cine câştiga meciul ? ” Jucatorul poate miza pe 2 variante: 1 – meciul îl câştiga gazdele ori în timp regulamentar ori dupa eventualele reprize de prelungiri 2 – meciul îl câştiga oaspetii ori în timp regulamentar ori dupa eventualele reprize de prelungiri Dispozitia privitoare la timpul regulamentar de joc este valabila şi în cazul tipului de pariu total goluri sau handicap. Daca un eveniment este contramandat, suspendat sau întrerupt înainte de scurgerea timpului de joc regulamentar şi nu este reluat în decurs de 48 de ore, pariul pentru acest eveniment este nul şi se calculeaza cota 1.00, în afara de cazul pariului pentru primul punct marcat de o echipa sau de un jucator. În cazul pariurilor de genul „Cine merge mai departe ?“, „Cine câştiga cupa ?“, etc. şi în general al pariurilor pe termen lung se aşteapta pâna la redisputarea evenimentului respectiv. Daca evenimentul se reia în cursul a 48 de ore, se iau în considerare cotele jucate. În cazul schimbarii locului evenimentului pe care organizatorul nu a mentionat-o sau nu a ştiut de ea, pariul va fi valabil numai în cazul în care evenimentul nu este în situatia de fi jucat pe terenul oaspetilor, iar în cazul acela pariul este anulat si se calculeaza cota 1.00. Pentru hochei se poate paria şi pe prima perioada, a doua perioada, a treia perioada, prima perioada final meci, multicombo respectând aceleaşi reguli explicate şi mentionate la sectiunea fotbal prima repriza, a doua repriza, prima repriza /final meci, multicombo.


C. BASCHET Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare rezultatul stabilit în cadrul timpului de joc regulamentar, în afara de cazul în care organizatorul hotaraşte în oferta ca, pentru anumite evenimente, se valideaza rezultatul final. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioara, individuala sau a vreunei comisii. Şi pentru acest sport pot exista pariuri tip handicap sau total puncte ce se vor desfaşura respectând aceleaşi reguli explicate în sectiunile fotbal sau hochei. Şi pentru acest sport pot exista pariuri “cine câştiga meciul ? ”ce se vor desfaşura respectând aceleaşi reguli explicate în sectiunea hochei. Daca un eveniment este contramandat, suspendat sau întrerupt înainte de scurgerea timpului de joc regulamentar şi nu este reluat în decurs de 48 de ore, pariul pentru acest eveniment este nul şi se calculeaza cota 1.00, în afara de cazul pariului pentru primul punct marcat de o echipa sau de un jucator. În cazul pariurilor de genul „Cine merge mai departe ?“, „Cine câştiga cupa ?“, etc şi în general al pariurilor pe termen lung se aşteapta pâna la redisputarea evenimentului respectiv. Daca evenimentul se reia în cursul a 48 de ore, se iau în considerare cotele jucate. În cazul schimbarii locului evenimentului, schimbare care nu a fost anuntata de organizator, pariul este nul şi se calculeaza cota 1.00. Daca echipa abandoneaza înainte de începerea evenimentului, pariul legat de clasamentul primelor echipe victorioase este nul şi se calculeaza cota 1.00. Pentru baschet se poate paria şi pe prima repriza , a doua repriza , primul sfert, al doilea sfert, al treilea sfert, ultimul sfert, multicombo respectând aceleaşi reguli explicate şi mentionate la sectiunea fotbal prima repriza, a doua repriza, multicombo. De asemenea, la acest sport se poate paria şi pe numarul de puncte înscris de un jucator în meci (se iau în considerare punctele marcate de jucator în meci, inclusiv în eventualele perioade de prelungiri conform NBA, WNBA, FIBA, etc.). Daca jucatorul nu intra în meci primeşte cota 1.00.


D. TENIS Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de catre primele anunturi oficiale. În cazul în care jucatorii au terminat meciul înainte de parcurgerea etapelor normale ale jocului, din cauza abandonului unuia dintre ei (accidentare, renuntare, descalificare, etc.) pariul se considera nul şi se calculeaza cota 1.00. Daca evenimentul este contramandat înainte de începere din cauza abandonului unuia dintre jucatori, se calculeaza cota 1.00. Daca evenimentul este întrerupt din diferite motive de catre organizatori şi nu depaşeşte sfârşitul oficial al turneului (nu se aplica regula celor 48 ore existenta la celelalte sporturi) se vor lua în considerare cotele jucate, în caz contrar se calculeaza cota 1.00. În cadrul acestei discipline sportive pot exista mai multe tipuri de pariuri speciale: Primul set: În cazul acestui tip de pariuri, jucatorul poate miza pe 2 variante: Exemplu: TENIS – PRIMUL SET 1 2 1S/R.Federer – J.Del Potro 1.75 1.95 – ceea ce înseamna ca organizatorul ofera o cota de 1.75 ca R.Federer va câştiga primul set şi o cota de 1.95 ca J.Del Potro va câştiga primul set. De asemenea, se poate paria şi pe al doilea set (2S) sau pe al treilea set (3S). Scor corect: La acest tip de pariu jucatorul trebuie sa indice rezultatul final (pe seturi) al unui meci de tenis. Exemplu: TENIS – SCOR CORECT (2 DIN 3) 2:0 2:1 1:2 0:2 2D3/R.Federer – J.Del Potro 2.45 3.95 4.80 3.15 – ceea ce înseamna ca organizatorul ofera o cota de 2.45 pentru victoria lui R.Federer cu 2 la 0, o cota de 3.95 pentru scorul 2:1, o cota de 4.80 pentru scorul 1:2 şi o cota de 3.15 pentru scorul 0:2. De asemenea, se poate paria şi pe scor corect la 3 din 5 seturi (turnee de Grand Slam sau Cupa Davis) Primul set/Final: – la acest pariu trebuie indicata situatia dupa primul set şi de la sfârşitul meciului. La aceasta disciplina sportiva se poate paria şi pe total game-uri (mai putin sau mai mult de un anumit nr. de game-uri într-un meci), handicap la game-uri (diferenta de game-uri la sfârşitul meciului dintre cei doi jucatori), numarul total de seturi (mai putin sau mai mult de un anumit nr. de seturi), pe eventualitatea disputarii unui tiebreak în meci, multicombo (respectând aceleaşi reguli explicate şi mentionate la sectiunea fotbal ). Remarca: Daca unul dintre jucatori abandoneaza în timpul meciului şi nu exista nici un rezultat pe seturi atunci toate mizele pe seturi vor fi returnate (cota 1.00). Exceptie fac doar seturile care s-au încheiat. Atentie !! Pentru rezultatul la tenis se aşteapta pâna la sfârşitul oficial al turneului, nu functioneaza regula de 48 de ore.


E. BASEBALL, SOFTBALL, VOLEI Daca un eveniment este contramandat, suspendat sau întrerupt înainte de scurgerea timpului de joc regulamentar pariul pentru acest eveniment este nul şi se calculeaza cota 1.00 (nu se aplica regula celor 48 de ore). În cazul pariurilor de genul „ Cine merge mai departe ?“, „Cine câştiga cupa ?“, etc. şi în general al pariurilor pe termen lung se aşteapta pâna la redisputarea evenimentului respectiv. Daca într-o zi se joaca doua meciuri între aceleaşi echipe se ia în calcul rezultatul primului eveniment. În cazul schimbarii locului evenimentului pe care organizatorul nu a mentionat-o sau nu a ştiut de ea, pariul va fi valabil numai în cazul în care evenimentul nu este în situatia de fi jucat pe terenul oaspeti lor, iar în cazul acela pariul este anulat şi se calculeaza cota 1.00. Daca echipa abandoneaza înainte de începerea evenimentului, pariul legat de clasamentul primelor echipe victorioase este nul şi se calculeaza cota 1.00. Şi pentru acest sport pot exista pariuri tip handicap, total puncte sau multicombo ce se vor desfaşura respectând aceleaşi reguli explicate în sectiunile fotbal sau hochei. La volei pot exista pariuri tip primul set, total seturi, scor corect la seturi ce se vor desfaşura respectând aceleaşi reguli explicate în sectiunea tenis.


F. HANDBAL, RUGBY, FOTBAL AMERICAN, POLO, HOCHEI PE IARBA Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare rezultatul stabilit în cadrul timpului de joc, regulamentar, în afara de cazul în care organizatorul hotaraşte deja în oferta ca, pentru anumite evenimente, conteaza rezultatul final. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioara, individuala sau a vreunei comisii. Şi pentru aceste sporturi pot exista pariuri tip handicap, total puncte sau multicombo ce se vor desfaşura respectând aceleaşi reguli explicate în sectiunea hochei. Şi pentru acest sport pot exista pariuri “cine câştiga meciul ?” ce se vor desfaşura respectând aceleaşi reguli explicate în sectiunea hochei. Daca un eveniment este contramandat, suspendat sau întrerupt înainte de scurgerea timpului de joc regulamentar şi nu este reluat în decurs de 48 de ore, pariul pentru acest eveniment este nul şi se calculeaza cota 1.00. În cazul pariurilor de genul „ Cine merge mai departe ?“, „Cine câştiga cupa ?“, etc. şi în general al pariurilor pe termen lung se aşteapta pâna la redisputarea evenimentului respectiv. Daca evenimentul se reia în cursul a 48 de ore, se iau în considerare cotele jucate. În cazul schimbarii locului evenimentului, schimbare care nu a fost anuntata de organizator, pariul este nul şi se calculeaza cota 1.00. În cazul în care abandoneaza înainte de începerea evenimentului pariul legat de clasamentul primelor echipe victorioase este nul şi se calculeaza cota 1.00. La acest sport se poate paria şi pe numarul de puncte înscris de un jucator în meci (se iau în considerare punctele marcate de jucator în meci, inclusiv eventualele perioade de prelungiri conform IHF, EHF, FRH, etc.). Daca jucatorul nu intra în meci primeşte cota 1.00.


G. AUTOMOBILISM, MOTOCICLISM, CICLISM Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare întotdeauna clasamentul stabilit de catre primele anunturi oficiale. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioara, individuala sau a vreunei comisii. Daca evenimentul este suspendat sau contramandat şi nu se reia în decurs de 48 de ore, pariul pentru acel eveniment este nul şi se calculeaza cota 1.00. Daca evenimentul este contramandat înainte de începere din cauza abandonului unuia dintre jucatori, se calculeaza cota 1.00. Daca unul dintre sportivi abandoneaza înainte de începerea competitiei se calculeaza cota 1.00. Daca pilotul parcurge doar turul de încalzire şi nu participa la cursa propriu-zisa, pariul se considera nul. Daca unul dintre sportivi abandoneaza sau este descalificat în timpul evenimentului, se considera ca a participat la competitie. Daca evenimentul se reia pe acelaşi circuit în decursul a 48 de ore, se iau în considerare cotele jucate. În cazul schimbarii locului evenimentului, schimbare care nu a fost anuntata de organizatori, pariul este nul şi se calculeaza cota 1.00.


H. FORMULA 1 Victorie – caştigator. În primii trei – primul, al doilea, al treilea. În primii “n” – primul, al doilea, al treilea…… al “n”-lea. Pole position – cine câştiga calificarile (sesiunea sau cumulul de sesiuni de calificari care au ca rezultat direct stabilirea grilei de start). Duel în cursa – care dintre cei 2 competitori ocupa un loc mai bun la finalul cursei (calcularea şi omologarea acestui tip de pariu este explicata mai jos la sectiunea pariu duel). Tur rapid – cine va avea cel mai rapid tur de circuit în cursa (se considera timpii stabiliti de catre primele anunturi oficiale). Se clasifica / nu se clasifica la finalul cursei – pilotul respectiv este clasat la sfarşitul cursei indiferent de distanta la care se afla de câştigatorul cursei. Rezultatele pariurilor vor fi omologate conform clasamentului oficial anuntat de catre organizatorii cursei (conform regulamentelor FIA). În cazul în care pilotul abandoneaza sau din oricare alt motiv nu se clasifica la sfârşitul oficial al acesteia se considera ca nu s-a clasificat. Numarul de monoposturi care se clasifica la finalul cursei - câte monoposturi se clasifica la finalul cursei (se iau în considerare toate monoposturile clasate la sfârşitul cursei indiferent de distanta sau numarul de tururi de circuit situate fata de caştigatorul cursei). Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioara, individuala sau a vreunei comisii. Avans timp câştigator cursa – diferenta de timp dintre câştigatorul cursei şi al doilea clasat. Va fi safety-car în timpul cursei? – cursa va fi sau nu neutralizata de aparitia safetycar- ului. Nu e considerata aparitia safety-car-ului daca startul cursei se da sub incidenta acestuia. Pe acelaşi bilet, nu se poate combina acelaşi pilot pe tipuri diferite de pariu.


I. MOTOCICLISM Victorie – câştigator. În primii trei – primul, al doilea, al treilea. În primii “n” – primul, al doilea, al treilea…… al “n”-lea. Duel în cursa – care dintre cei 2 competitori ocupa un loc mai bun la finalul cursei (calcularea şi omologarea acestui tip de pariu este explicata mai jos la sectiunea pariu duel). Tur rapid - cine va avea cel mai rapid tur de circuit în cursa (se considera timpii stabiliti de catre primele anunturi oficiale. Pe acelaşi bilet, nu se poate combina acelaşi pilot pe tipuri diferite de pariu.


J. CICLISM Victorie – câştigator de etapa, de concurs, de tur. Duel în cursa – care dintre cei 2 competitori ocupa un loc mai bun la finalul cursei (calcularea şi omologarea acestui tip de pariu este explicata mai jos la sectiunea pariu duel). Pariurile pe întreg turul sau pe etape individuale vor fi validate în conformitate cu rezultatele oficiale din momentul premierii sau prezentarii podiumului. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioara, individuala sau a vreunei comisii. În cazul în care unul dintre sportivii aflati în competitie abandoneaza înainte de începerea competitiei, se calculeaza cota 1.00. Pe acelaşi bilet, nu se poate combina acelaşi ciclist pe tipuri diferite de pariu.


K. SPORTURI DE IARNA Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare întotdeauna clasamentul stabilit de catre primele anunturi oficiale. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioara, individuala sau a vreunei comisii. În cazul în care unul dintre sportivii aflati în competitie abandoneaza înainte de începerea competitiei, se calculeaza cota 1.00. Daca evenimentul este întrerupt sau contramandat şi nu se reia în decurs de 48 de ore, se calculeaza cota 1.00. În cazul schimbarii locului de desfaşurare al evenimentului, schimbare care nu a fost anuntata de organizator, pariul este nul şi se calculeaza cota 1.00. Daca unul dintre sportivi este descalificat sau abandoneaza în timpul evenimentului, se considera ca a participat la competitie. Daca evenimentul are loc în decurs de 48 de ore pe aceeaşi pârtie, trambulina, traseu se iau în considerare cotele jucate. Victorie – câştigator. În primii trei – primul, al doilea, al treilea. În primii “n” – primul, al doilea, al treilea…… al “n”-lea. Duel în competitie – care dintre cei 2 competitori ocupa un loc mai bun la finalul competitiei (calcularea şi omologarea acestui tip de pariu este explicata mai jos la sectiunea pariul duel).


L. SNOOKER, DARTS Daca un participant se retrage sau este exclus înainte de începerea turneului, pariurile pe câştigarea evenimentului de catre respectivul participant sunt considerate nule şi se acorda cota 1.00. Daca un jucator se accidenteaza şi nu mai poate continua meciul din motive independente de vointa sa, cotele pe acest meci vor fi anulate şi jucatorii vor primi cota 1.00. Daca un jucator se retrage din propria vointa înainte de sfârşitul meciului se considera ca l-a pierdut şi nu va primi cota 1.00, ci se va considera ca a pierdut meciul. La Snooker se poate paria şi pe primul frame (joc), total frame-uri, handicap şi primul frame/final meci, respectând aceleaşi reguli explicate în sectiunile anterioare. La Darts se poate paria şi pe primul set, total seturi şi handicap la seturi, respectând aceleaşi reguli explicate în sectiunile anterioare.


M. SPORTURI DE CONTACT Va fi considerat câştigator al evenimentului sportivul care, la sfarşitul luptei, va fi anuntat ca victorios. În cazul în care jucatorii au terminat competitia înainte de scurgerea timpului regulamentar, din cauza abandonului unuia dintre ei (accidentare, renuntare, etc.), jucatorul ramas în competitie va fi considerat învingator şi se va lua în considerare cota jucata. Daca evenimentul este contramandat înainte de începerea confruntarii din cauza abandonului unuia dintre jucatori, se calculeaza cota 1.00. Daca unul dintre sportivi abandoneaza sau este descalificat în timpul evenimentului, se considera ca a participat la competitie. Daca evenimentul este întrerupt şi nu se reia în decursul a 48 de ore se va calcula cota 1.00. Daca evenimentul se reia în cursul a 48 de ore, se iau în considerare cotele jucate.


N. ATLETISM Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare întotdeauna clasamentul stabilit de catre primele anunturi oficiale. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioara, individuala sau a vreunei comisii. Daca evenimentul este întrerupt şi nu se reia în decursul a 48 de ore, se va calcula cota 1.00. Daca evenimentul se reia în curs de 48 de ore, se iau în considerare cotele jucate. Daca evenimentul este contramandat înainte de începerea confruntarii din cauza abandonului unuia dintre jucatori,se calculeaza cota 1.00. Daca unul dintre sportivi abandoneaza sau este descalificat în timpul evenimentului, se considera ca a participat la competitie. În cazul schimbarii locului evenimentului, schimbare care nu a fost anuntata de organizator, pariul este nul şi se calculeaza cota 1.00.


Art. 19. Pariul duel În cazul absentei, respectiv a descalificarii concurentului sau echipei, se aplica urmatoarele prevederi: – pariul facut pe un concurent, respectiv pe o echipa care a absentat înainte de începerea evenimentului, se considera nul; – daca concurentul a renuntat sau a fost descalificat pe parcursul evenimentului, se considera ca a participat la eveniment, iar pariul facut pe el se considera pierdut. În cazul în care renunta ambii concurenti, pentru pariul duel, se aplica urmatoarele prevederi: – daca au renuntat în diferite runde, faze, curse, serii, tururi, etc. se considera drept învingator concurentul care a renuntat dupa ce a parcurs mai multe runde, faze, curse, serii, tururi, etc; – daca au renuntat în aceeaşi runda, faza, cursa, serie, tur , etc. pariul este considerat nul şi se acorda cota 1.00.


Art. 20. Pariuri pe termen lung Unele evenimente se desfaşoara pe parcursul mai multor etape, faze (grupe de calificare, playoff-uri, tururi preliminare, etc.) şi necesita o perioada mai mare de timp pentru a se finaliza. Aceste evenimente vor primi rezultat odata cu încheierea competitiei respective, omologarea rezultatelor efectuându-se conform primelor anunturi oficiale. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioara, individuala sau a vreunei comisii. Jucatorul poate paria pe: câştigator competitie, câştigator campionat, golgeter competitie, câştigator grupa, câştigator trofeu, etc. Pentru tipul de pariu golgeter competitie, în cazul în care mai multi jucatori au acelaşi numar de goluri marcate va fi validat jucatorul cu cele mai putine goluri marcate din penalty. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a restrictiona efectuarea de bilete care sa contina evenimente pe termen lung împreuna cu evenimente din oferta saptamânala curenta.


Art. 21. Pariuri pe evenimente nonsportive Pariul pe evenimente nonsportive este tipul de pariu realizat de jucatori pe orice fel de eveniment de interes general care nu are un caracter sportiv (de natura sociala, politica, economica, etc.). Organizatorul va lua în considerare rezultatele înregistrate la locul desfaşurarii evenimentului. Eventualele investigatii ulterioare realizate de catre autoritatile competente vor fi luate în considerare la validarea rezultatului doar daca sunt realizate în aceeaşi zi cu cea a finalizarii evenimentului. Orice investigatie realizata ulterior nu va fi luata în considerare. În cazul în care un eveniment este amânat, se va aştepta pâna la desfaşurarea lui.


Art. 22. Pariuri pe numere Pariuri pe numere sunt pariuri în cota fixa pentru evenimente ce nu au caracater sportiv. În cadrul pariurilor pe numerele ce urmeaza a fi extrase la loterie, plasarea unui bilet nu presupune o participare a jucatorului la acea loterie ci reprezinta un pariu efectuat la Sport Bet Challange pe extragerile (rezultatele oficiale, omologate) loteriilor internationale respective. Acest tip de pariu se va efectua în baza ofertei pusa la dispozitie de organizator în toate punctele de lucru, website, publicatii şi nu presupune participarea efectiva a jucatorilor la loterii. Se poate paria pe numere la oricare din loteriile internationale din oferta Sport Bet Challange, mai putin extragerile organizate de catre Compania Nationala Loteria Româna, urmând a câştiga numarul sau numerele pe care s-a pariat în urma extragerii. Selectiile de numere nu pot fi combinate cu niciun alt eveniment de pariere şi nici nu se pot combina doua sau mai multe extrageri pe acelaşi bilet. Pentru fiecare pariu pe numere, trebuie selectata doar o Loterie din lista loteriilor internationale şi tipul de pariu. În cazul în care un pariu a fost efectuat dupa ora reala a extragerii loteriei în cauza, pariul se considera nul, anulat (cota 1.00). Pentru omologarea câştigurilor se iau în calcul rezultatele oficiale comunicate pe siteurile organizatorilor loteriilor. Nu se vor lua în considerare la omologarea câştigurilor numerele suplimentare extrase cu caracter de joker sau alta clasificare. În cazul în care organizatorii unei loterii efectueaza mai multe extrageri în aceeaşi zi, va fi luata în considerare pentru omologarea pariului, rezultatul primei extrageri din ziua respectiva. Exceptie fac cazurile în care în oferta de pariuri se specifica în mod explicit faptul ca se accepta pariuri pentru mai multe extrageri de la aceeaşi loterie în aceeaşi zi. Fiecare loterie detine propriul sistem de extragere a numerelor. În cazul în care organizatorii unei loterii modifica sistemul de extragere iar organizatorul a acceptat deja pariuri pentru respectiva extragere, pariurile se considera nule, anulate (cota 1.00). Pariul pe numere se împarte în doua categorii: pariul simplu şi pariul sistem:


i. PARIUL SIMPLU Pentru pariul simplu trebuie sa indicati corect toate numerele pentru care ati optat. Puteti opta pentru minim 1 numar şi maxim 5 numere pentru extragerile de tipul 6/ 42, 6/ 45, 6/ 49, 6/ 50, 7/ 39, iar pentru minim 1 numar şi maxim 4 numere pentru extragerile de tipul 5/ 49, 5/ 50 şi 6/ 90. Miza minima acceptata pe un bilet simplu este de 0,95 lei (cost minim 1 lei). Câştigul maxim acordat pentru un bilet simplu este de 100.000 lei.


ii. PARIUL SISTEM În cazul pariului sistem puteti câştiga şi daca nu indicati corect toate numerele, dar ati impus o conditie minima de câştig. Sistemul minim pe care se poate paria este 1 din 2 şi sistemul maxim este 5 din 15 cu exceptia loteriilor cu extragere de tipul 5/ 50, 5/ 49 şi 6/ 90, pentru care sistemul maxim este 4 din 15. Miza minima acceptata pe un bilet combinat este de 1.90 lei (cost minim 2 lei). Câştigul maxim acordat pentru un bilet combinat este de 100.000 lei. Pe biletele combinate se pot juca simultan mai multe combinatii.


iii. ALTE TIPURI DE PARIURI Jucatorul va avea posibilitatea de a alege din oferta alte tipuri de pariuri: Câte numere pare vor fi extrase?; Va fi cel mai mic numar extras par?; Suma numerelor extrase va fi (sub/peste) …?; Va fi mai mare; suma numerelor extrase pare sau impare?; Vor fi extrase numere între 1 si 9?; etc. Prevederile generale ale regulamentului de pariuri se aplica în orice caz neacoperit de regulile specifice ale pariurilor pe numere.


Capitolul IV DISPOZItII FINALE:


Art. 23. Organizatorul, prin salariatii sai, persoanele aflate în raporturi de colaborare cu activitatea de pariuri, partenerii contractuali sau reprezentantii institutiilor de stat sunt obligati sa pastreze în secret toate datele jucatorilor şi ale pariurilor, facând exceptie procedurile la tribunale şi cazurile când jucatorul accepta publicarea.


Art. 24. Daca exista suspiciuni de frauda asupra deznodamântului unui eveniment / competitie, organizatorul îşi rezerva dreptul de a acorda curs 1.00 tuturor cotelor evenimentelor în cauza. Jucatorul poate formula plângere în termen de pâna la 7 zile de la anuntarea rezultatelor valabile, în scris (prin scrisoare recomandata) sau personal, direct la sediul Organizatorului. Conducerea Organizatorului va proceda conform prevederilor legale valabile. Rezultatul solutionarii va fi anuntat reclamantului în scris, în termenul stabilit.


Art. 25. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a aduce îmbunatatiri ale ofertei (tipuri noi de pariuri) ce vor fi aprobate de Comisia de Autorizare, adaugiri care vor fi din timp anuntate, explicate prin anexe ale regulamentului şi puse la dispozitia jucatorilor. Lista tipurilor de sporturi nu este limitativa, ea putând fi completata şi cu alte discipline sportive, cu acordul Comisiei de Autorizare. Sport Bet Challange îşi rezerva dreptul de a stabili, completa şi schimba cotatiile, competitiile şi posibilitatile de pariere, de a modifica miza minima şi câştigul maxim, în functie de evolutia competitiilor posibile şi dezvoltarea ulterioara a societatii. S.C. SPORT BET CHALLANGE S.R.L